Đại Học Địa Chất Trung Quốc là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo Dục Trung Quốc, là dự án 211 quốc gia, thuộc hạng mục 985 – Nền tảng để tạo lợi thế cho việc sáng tạo kĩ thuật; được Nhà nước chấp thuận việc thành lập viện nghiên cứu sinh đào tạo sinh viên đại học, nghiên cứu sinh cấp thạc sĩ, nghiên cứu sinh cấp tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ; lấy Khoa Học Địa Cầu làm chủ đạo, gồm có Địa Chất Học, Địa Chất Tài Nguyên cùng với Địa Chất Công Trình đều là 2 bộ môn khoa học trọng điểm quốc gia; cùng với đó là các chuyên ngành Lý, Công, Văn, Quản, Kinh, Pháp, Giáo, Triết, Nông và Nghệ được điều tiết phát triển thành một trường đại học đa khoa.

Lịch Sử Phát Triển

Đại học Địa chất Trung Quốc, được thành lập vào năm 1952, tiền thân là Viện Địa chất Bắc Kinh do các Học Viện nhỏ của Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Thiên Tân, Viện Đường sắt Đường Sơn sát nhập. Năm 1960 được chọn làm trường Đại Học trọng điểm quốc gia, năm 1970 toàn trường bắt đầu di rời khỏi Bắc Kinh, năm 1975 trường chọn Vũ Hán làm địa điểm mới để xây dừng trường đồng thời đổi tên thành Học Viện Địa Chất Vũ Hán. Năm 1978 Học Viện Địa Chất Vũ Hán chọn địa điểm cũ tại Bắc Kinh để thành lập Viện Nghiên Cứu Sinh trực thuộc Học Viện Địa Chất Vũ Hán, năm 1987 Hội Đồng Giáo Dục nhà nước phê chuẩn Học Viện Địa Chất Vũ Hán đổi tên thành Đại Học Địa Chất Trung Quốc, khi đó Vũ Hán và Bắc Kinh tách thành 2 trường học, tổng bộ được đặt tại Vũ Hán. Tháng 02 năm 2000, dưới sự chỉ đạo của Bộ Đất đai và Tài nguyên, trường được đặt dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục. Tháng 10 năm 2006, Bộ Giáo dục và Bộ Đất Đai và Tài Nguyên ký hiệp ước xây dựng trườn Đại Học Địa Chất Trung Quốc.

Cấp Bậc Đào Tạo

Trường có hệ thống đào tạo Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ, có khoảng 6,4 triệu sinh viên,
Nhà trường có tổ chức các khóa học với chất lượng cấp tỉnh, cấp quốc gia nhằm tăng cường quản lí giảng dạy, tăng cường cải cách giáo dục, không ngừng  liên kết đào tạo với các trường Đại học nước ngoài. Vào năm 2004, trường đủ điều kiện nhận bằng danh dự đánh giá trình độ giảng dạy của Bộ giáo dục và đào tạo Hồ bắc. Hệ thống lớp học hiện đại, rộng rãi phục vụ nhu cầu học tập cá nhân của sinh viên. Đẫ từ lâu, trường liên tục trong nhiều năm liền nằm trong “Top 10 các trường Đại học trên mạng”. Nhà trường thông qua quốc gia cho sinh viên Chính sách vay mỗi năm 2.000 nhân dân tệ, nhà nước, nhà trường và xã hội hỗ trợ cho sinh viên trong trường 25 triệu nhân dân tệ. Ngoài việc thành lập học bổng cho sinh viên nói chung, trường còn thành lập Học bổng ánh sáng địa chất gồm hơn 50 suất học bổng đặc biệt
 
Lưu Học Sinh Việt Nam

Do có sự hợp tác giữa trường Đại Học Mỏ-Địa Chất và trường Đại Học Địa Chất Trung Quốc nên bắt đầu từ năm 2006, khóa lưu học sinh Việt Nam đầu tiên đã bắt đầu học tại trường như : Hoàng Đình Phúc với chuyên ngành Địa Chất Công Trình (Thạc Sĩ), Hoàng Hương Trà (Thạc Sĩ) – Địa Chất Thủy Văn, Nguyễn Mai Hương (Đại Học) – An Toàn Công Trình,… Sau đó là mở ra cơ hội cho rất nhiều lưu học sinh Việt Nam sang học cùng với các chuyên ngành cũng rất phong phú như : Công trình ngầm, Xây dựng dân dụng, chuyên ngành quản lý, dầu khí,… Về các cấp bậc học của lưu học sinh tại trường chủ yếu đều là nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ chiếm đa số, đại học chỉ chiếm 1 lượng nhỏ trên tổng số. Tính đến thời điểm hiện tại trường đã có tổng số 15 lưu học sinh Việt Nam tốt nghiệp, trong đó có 12 thạc sỹ và 3 đại học. Số lưu học sinh hiện nay đang theo học tại của trường bao gồm 16 người, trong đó 5 nghiên cứu sinh tiến sỹ, 6 học thạc sỹ và 5 học đại học.

Học phí và thuê ký túc xá (tham khảo):

  Ngành xã hội Ngành kĩ thuật  
Học phí (Nhân dân tệ; Năm/Người) Đại học 18000 22000  
Thạc sĩ 25000 28000  
Tiến sĩ 32000 35000  
Bồi dưỡng sinh cao cấp 22000 25000  
Bồi dưỡng sinh phổ thông 27000 30000  
Bồi dưỡng sinh ngoại ngữ 12000  
Kí túc ( Tháng/Người ) Phòng đơn 1000  
Phòng đôi 500  
Bảo hiểm (Năm/Người) 600

Địa chỉ và liên hệ:

Website của trường: http://gjjyxy.cug.edu.cn/

Đại diện Liên hệ Chi hội Lưu Học Sinh Đại học Địa Chất Trung Quốc:

Nguyễn Tiến Thành; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nguyễn Ngọc Minh; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 13098886405