Ngày 28 và 29/10/2017 vừa qua, Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc lần thứ nhất đã được tổ chức trang trọng và đã thành công tốt đẹp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của sinh viên, học viên đang học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc.

Đại hội diễn ra trong thời điểm đoàn viên thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các sự kiện trọng đại của nước ta.


Đại biểu tham dự Đại hội
 
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
 
Đại hội đã tổng kết phong trào sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc trong thời gian qua, đánh giá kết quả công tác vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc, xây dựng mục tiêu và phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc nhiệm kỳ 2017-2019, hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc khóa I, nhiệm kỳ 2017-2019, gồm 23 ủy viên. Đồng chí Đinh Thế Phúc được hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch.


Đồng chí Đặng Minh Khôi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam
tại nước CHND Trung Hoa phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Đại hội cũng vinh dự nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Tại Đại hội, đồng chí Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHND Trung Hoa đã có bài phát biểu quan trọng thể hiện tình cảm, niềm tin yêu đối với sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc và khẳng định vai trò to lớn của sinh viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có vai trò như những đại sứ nhân dân quan trọng trong mối quan hệ - hợp tác - hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc; đại sứ cũng chỉ ra những mục tiêu, phương hướng lớn,nhiệm vụ trọng yếu, cũng như chia sẻ, gợi ý những cách làm mới, cách làm hay trong thời đại công nghệ số, áp dụng linh hoạt và sinh động trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc trong nhiệm kỳ mới. 

Theo: Hội SVVN tại Trung Quốc

Hotline: 13098886405